La Mancomunitat de l'Horta Nord aconsegueix que els afectats per la clàusula sòl recuperen 450.000 euros
26/07/2017

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei que presten ajuntaments com el del Puig de Santa Maria a través de la Mancomunitat de l'Horta Nord a consumidors i usuaris per assessorar-los en les seues decisions de consum, informar-los dels seus drets i defensar-los quan estos hagen sigut vulnerats.

El president de la Mancomunitat és José Vicente Andreu Castelló, alcalde d'Albuixech, i l'alcaldessa del Puig Luisa Salvador ocupa la vicepresidència primera. Com a novetat, en esta legislatura els serveis del OMIC han passat a ser gratuïts. Per sol·licitar el seu assessorament n'hi ha prou amb acudir a l'Ajuntament per demanar una cita prèvia.

Durant el primer semestre d'este any s'han atès 23.429 consultes i 2.359 reclamacions, de les quals 1.865 corresponen a temes relacionats en matèria de productes bancaris i hipoteques. Els motius que més reclamacions han generat en el sector bancari, són aquells relacionats amb clàusules abusives per les despeses de formalització d'hipoteques, aplicació d'arrodoniments a l'alça i del tipus IRPH, aplicació de comissions indegudes.

La delegada responsable del servei de l'OMIC, Yolanda Sánchez, explica que "el servei, que tan satisfactòriament han valorat els consumidors que l’estan utilitzant, consisteix en la verificació o no de l'existència de la clàusula sòl, la formulació de la reclamació per sol·licitar la devolució de les quanties indegudament cobrades per este concepte, informació del procediment de reclamació del procediment extrajudicial establert pel Reial Decret 1/2017 i posterior verificació de si la quantia proposada per l'entitat bancària és la que realment li correspon per l'aplicació de la clàusula de limitació de variabilitat ".

Per a això, l'OMIC disposa de l'eina informàtica de càlcul, facilitada i desenvolupada per l'OMIC de Madrid, que és capaç de calcular de manera molt aproximada la quantia real a retornar al consumidor. D'esta manera, el consumidor decidirà si acceptar o no la quantia proposada, podent iniciar la via judicial en cas contrari. A data d'avui, els consumidors que han utilitzat este servei han aconseguit recuperar més de 450.000 € per l'aplicació d’esta clàusula, quedant encara molts afectats per rebre la contestació de les seues entitats bancàries sobre la quantitat a retornar.

D'altra banda, s'està també aconseguint que es deixe d'aplicar la clàusula d'arrodoniment a l'alça, així com la devolució de les quantitats que indegudament s'han cobrat per l'aplicació de la mateixa.

"L'OMIC ha procedit en estos casos a facilitar les eines necessàries als consumidors per a la defensa i protecció dels seus drets, no dubtant per a això en ampliar el seu horari d'atenció a l'usuari en tots els municipis davant l'increment de la demanda del servei", apunta el president de l'entitat, José Vicente Andreu.

L'alcaldessa del Puig i vicepresidenta de l'entitat, Luisa Salvador, es declara "orgullosa d'estar servint d'ajuda a tantes persones en la defensa dels seus drets front els abusos bancaris".