LA DIPU ET BECA 2018
Ja pots presentar la teua sol·licitud fins al dia 8 de juny
28/05/2018

L'Ajuntament del Puig de Santa Maria, s'ha tornat a acollir al programa de pràctiques formatives de la Diputació de València “La Dipu et Beca” que permetrà que 8 estudiants universitaris i de cicles formatius realitzen pràctiques en diferents àrees de l'organigrama municipal com a Informàtica, Serveis Socials,  Personal Administratiu i Atenció al Públic. Cada alumne/a, al qual se li assignarà un tutor/a, rebrà una beca de 500 euros mensuals i farà les seues pràctiques durant els mesos de juliol i agost. Per a la selecció es tindran en compte aspectes com l'empadronament, la situació socioeconòmica de la unitat familiar, la nota mitjana de l'expedient, idiomes, cursos, etc.

La durada de les beques serà com a màxim de 2 mesos, començant l'1 de juliol de 2018 i finalitzant com a molt tard el 31 d'agost de 2018..

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 9:00 h. de l'endemà de publicació de les  bases, en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament del Puig de Santa Mª, prèvia resolució d'Alcaldia d'aprovació de les mateixes, i finalitzarà el 8 de juny del 2018, inclusivament, a les 14:00 h.

Els/as interessats/a hauran d'utilitzar el model de sol·licitud específica de l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, podent-ho retirar directament del Centre Municipal García Lorca, o descarregar-ho de la web i presentar-la preferentment en:

  • REGISTRE D'ENTRADA DEL CENTRI MUNICIPAL GARCÍA LORCA, PLAZA DE MAGÚNCIA, 1, 46540 – EL PUIG.
  • REGISTRE D'ENTRADA DE L'AJUNTAMENT DEL PUIG, PLAZA DE L'AJUNTAMENT, 1 – 46540 – EL PUIG.