Aprovats els pressupostos de 2018: menys impostos i més inversió local
El plenari aprova els pressupostos municipals de 2018 amb els vots favorables de PSPV i Compromís
7/12/2017

Les veïnes i els veïns del Puig de Santa Maria notaran una reducció significativa en els seus impostos municipals durant l’exercici de 2018 sense que es vegen afectats els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania.

El plenari municipal del passat 5 de desembre va aprovar per majoria, amb els vots de PSPV i Compromís, els pressupostos de 2018 presentats per l’Equip de Govern. Són uns pressupostos més austers que els de l'any 2017, ja que es preveu una reducció d'ingressos i, conseqüentment, també de despeses.

La corporació, conscient que els impostos minoren el poder adquisitiu dels ciutadans, ha decidit apostar per una reducció en aquells que afecten a tots: l'Impost de Béns Immobles (IBI) i la Taxa de Fem, per als que es preveu una reducció en la recaptació de 335.000 i 20.000 euros respectivament.

No obstant això, esta reducció dels ingressos no afectarà els serveis que l'Ajuntament presta a la ciutadania. D’esta manera, es manté la dotació dels exercicis anteriors en ajudes de Serveis Socials així com tots els programes d'ajuts, beques i subvencions amb una consignació acord amb la demanda real, i s'incrementa la consignació total per a altres àrees d'incidència directa en el ciutadà com educació, cultura i ocupació.

Des de l’Ajuntament s’assenyala que ha sigut possible mantindre els serveis amb esta reducció del pressupost, principalment, a través d'una millor gestió del deute. Els últims anys el consistori ha realitzat amortitzacions anticipades del deute per tal de reduir la càrrega financera per als exercicis futurs i poder destinar més recursos als serveis que presta al ciutadà i a inversions al poble. Així, per a l’exercici de 2018 l’Equip de Govern ha aconseguit reduir el deute fins els 3.100.000 euros, una tercera part del que havia heretat de la corporació anterior.

Més diners per a inversions

Un altre apartat que puja respecte a l’exercici anterior és el d’inversions, que arriben fins als 217.300 euros. A esta xifra cal sumar les subvencions de Diputació i la Generalitat i el que l’Ajuntament puga gastar-se del remanent de tresoreria. Uns diners que permetran dur a terme obres importants com l’esperada rehabilitació de la muntanya de la Patà, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la millora de pasos peatonals o l’asfaltat i el reacondicionament de carrers.

Per a l’Equip de Govern, format per PSPV i Compromís, “són uns pressupostos realistes que segueixen la tendència de racionalitat econòmica que ens ha permès anar reduint el deute sense afectar als serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania, amb la novetat que enguany el veïnat es veurà beneficiat directament perquè haurà de pagar menys impostos”.