AVALEM JOVES 2018
Programa d'incentius a la contractació de persones joves per les Entitats Locals en el marc del sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació finançada pel Fons Social Europeu.
18/07/2018

 

EMCUJU-2018. Programa de subvencionsd'ocupació destinades a la contractació de personis jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2018 (SERVEF)

 

EMPUJU-2018. Programa de subvencions per a la contractació de personis jóvens per entitatslocals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a l'exercici 2018. (Servef)

 

 

Avalem Joves Plus: Contractacions

 

AVALEM JOVES PLUS

- Contractacions EMCUJU: 2

- Contractacions EMPUJU: 2

 

PROGRAMA EMCUJU- DESCRIPCIÓ

 

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 

- Subvenció obtinguda: 35.714,40 €

- Nombre de contractes: 2

- Durada del contracte: 12 mesos

- Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

- 1. Agent d'Igualtat.

- 2. Tècnic en RRLL en turisme i ocupació.

 

PROGRAMA EMPUJU- DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

- Subvenció obtinguda: 32.597,76€

- Nombre de contractes: 2

- Durada del contracte: 12 mesos.

- Tipus de contracte: Contracte per obra o servei.

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

- Auxiliar Administratiu/a : 2 persones

- Realització de treballs administratius que comporten una especial complexitat o que requereixin una especial adaptació de mètodes.

- Col·laboració en la preparació i realització de treballs en l'àmbit de la secretaria i intervenció aportant els seus coneixements.

 

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

- Direcció general d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea.

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langid=es

- UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

http://www.empleo.gob.es/uafse