BREU HISTÒRIA

La història del Puig és llarga i complexa. Els primers indicis històrics es remunten a la societat ibèrica, de l'època dels romans es conserva una pilastra funerària en el Monestir de Santa María de del Puig. Del pas dels àrabs hi ha constància per les diverses troballes al voltant de la muntanya de Castillo o de La “Patà”. No obstant això no serà fins al segle XI quan Jubaila, topònim del lloc, adquirisca una importància estratègica. El Cid ho va conquistar a la fi del segle XI, però posteriorment va passar novament sota domini islàmic fins que en 1237 va ser conquistat per Jaume I. L'enfrontament en la coneguda Batalla de *Enesa entre cristians i àrabs, obrirà les portes a la conquesta de la ciutat de València en 1238.

 

A la fi d'agost de 1237 el frare mercedari Pere Nolasco va descobrir la imatge de la Mare de Déu sota una campana, segons compte la llegenda. En aqueix mateix pujol, es va edificar l'església de Santa María i, a partir del segle XVI, el majestuós monestir.  

  • Cuadre historia
  • Sala Jaume I
  • Llibre dels furs de la ciutat