Comerç

UBICACIÓ:

Ajuntament del  El Puig, Plaça de l'Ajuntament, nº1

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLICO :

De dilluns a divendres de  9.00h. a 15:00h  . Horari consultes amb el tècnic emprenedors mitjançant cita prèvia.

Telèfon: 96 147 00 03 Marga Bonafont

comercio@elpuig.org

ACTIVITAT I FUNCIONS:

ASSESSORAMENT A EMPRENEDORS
S'oferix assessorament als emprenedors sobre: els tràmits per a constituir una empresa, possibles vies de finançament, com elaborar un Pla d'Empresa, ajudes i subvencions.
COMERÇ
Es facilita informació als comerços i empreses sobre ajudes i subvencions i es desenrotllen projectes i campanyes de promoció i dinamització comercial.
 

CONCEJAL:  Marc Oriola Plà