Agencia de Empleo y Desarrolllo Local (AODL)

Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local

PRESENTACIÓ

L'Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local de l'Ajuntament del Puig, desenrotlla una important labor a nivell municipal des de 1998, en les seues dos àrees de gran influència social com són la d'Ocupació i Desenrotllament Local.

Els programes que conformen l'àrea d'Ocupació, tenen com a denominador comú la seua pretensió de donar l'oportunitat als desocupats i desocupades d'augmentar i millorar la seua formació i habilitats perquè siguen més competents i tinguen majors possibilitats de trobar un treball.

La promoció econòmica d'El Puig suposa sens dubte l'aspecte clau per a afavorir la creació d'ocupació: sense empreses no hi ha treball, per això les actuacions en l'àrea de Desenrotllament Local estan dirigides a posar tots els mitjans a l'abast per a: potenciar el desenrotllament socioeconòmic del Puig, afavorir la localització de noves empreses en el municipi o àrees més pròximes d'influència, consolidar el creixement de les ja existents i fomentar la creació de noves iniciatives empresarials.

SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ

El Servei Municipal d'Ocupació, està basat en la intermediació laboral; per un costat s'atenen a les persones desocupades i se lis dóna d'alta en la base de dades per a després el posterior tractament de la demanda, a més d'oferir este servici al/la ciutadà/a, també es realitza una entrevista prèvia per a conéixer el demandant i oferir-li una atenció individualitzada.

 A més de la introducció de dades en el programa informàtic que hui en dia està vinculat al Consorci Pactem Nord per a una major possibilitat d'ocupabilitat, s'informa de qualsevol aspecte que ells requerisquen, s'oferix la renovació de la seua targeta DARDE a aquells/es ciutadans/es que no tinguen coneixement de l'ús de les noves tecnologies o no puguen accedir a les mateixes pels motius que anaren. Així mateix qualsevol consulta que necessiten realitzar en relació amb l'ocupació, també es gestiona des d'aquest servei. Per a contactar amb el Servici Municipal d'Ocupació pots fer-ho a ocupacio@elpuig.org

Per un altre costat el Servei Municipal d'Ocupació realitza el tractament de les ofertes que les empreses del municipi i/o contornada volen gestionar a través del servici.

Documentació necessària per a la inscripció:

- DOCUMENTS D'ADHESIÓ (descarregables més avall)

- DARDE I VIDA LABORAL

- CV actualitzat

No t'oblides d'actualitzar la teua demanda en el nostre Servei Municipal d'Ocupació cada 6 mesos perquè figures d'alta en la nostra base de dades. Qualsevol canvi d'informació, per favor, comunica'ns-ho (ex. canvi de número de mòbil, nou email, etc..)

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

El Servei de Formació s'encarrega de sol·licitar i gestionar els programes de formació ocupacional, així com programar formació amb mitjans propis i/o externs per a oferir als/es ciutadans/es formació que millore o amplie la seua ocupabilitat. Des de l'AODL considerem la formació com una ferramenta fonamental per a combatre la desocupació. Hui en dia les empreses necessiten resposta immediata a les seues demandes de mà d'obra qualificada, i la formació és la principal via per a aconseguir eixa especialització.

En matèria de formació:

- Atenció individualitzada a l'usuari. A través d'un estudi personalitzat de les seues necessitats formatives se li orientarà sobre les accions adequades, inclosa la reorientació cap a la formació reglada.

- Planificació i disseny de l'oferta formativa.

- Tramitació i gestió dels programes formatius subvencionats pel SERVEF.

-Difusió de l'oferta formativa.

-Edició de guies i material específic de suport al servici.
 

 

 

SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU

(Programa Erasmus +

 

 

La Unió Europea recolza iniciatives d'educació no formal a favor dels jóvens a través del SERVICI VOLUNTARI EUROPEU. Esta acció s'emmarca dins del programa JOVENTUT EN ACCIÓ i es finança per tant amb fons comunitaris. El Servici Voluntari Europeu (SVE) permet als jóvens exercir una activitat de voluntariat en un altre país per un període de temps (12 mesos com a màxim) a través de projectes transnacionals en qualitat de voluntaris. Estes activitats de voluntariat poden efectuar-se en l'àmbit del medi ambient, les arts, la cultura, l'animació per a xiquets, jóvens o persones Majors, el patrimoni, turisme, la cultura, o els esports i les activitats de temps lliure.  

Si tens interés en alguna de les places vacants que tenim, et pots dirigir a l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.