• SETMANA DE LES LLETRES 2017. DEL 14 AL 21 DE MAIG
CULTURA I EDUCACIÓ

L´Àrea municipal de  Cultura i Educació  està dirigida, des de juliol de 2015, pel regidor Marc Oriola Pla.

En l’àmbit de les nostres competències des de la Regidoria s’ocupem de mantindre, conservar i gestionar les instal.lacions i  els  programes i activitats que es desenvolupen al Centre Cultural la Marina, la Biblioteca Municipal, el CEIP Pare Jofré, el CEIP Guillém d’Entença i l’Institut del Puig.

La seu de la Regidoria és el CENTRE CULTURAL LA MARINA, a la Plaça de Mariano Benlliure s/n.  Les persones interessades poden posar-se en contacte amb nosaltres, presencialment, de dilluns a dijous, en horari ininterromput de matí a vesprada i els  divendres pel matí.

 

CONTACTAR AMB NOSALTRES ÉS FÀCIL!

Per telèfon: 961470022 Per correu electrònic: lamarina@elpuig.org o buscant-nos al Facebook: La Marina.  Cultura i Educació del Puig de Santa Maria.

 

QUINES SÓN LES NOSTRES ORIENTACIONS GENERALS?

Abans de posar en marxa qualsevol acció  o prendre cap decisió s’ocupem de:

 

 1. Relacionar l’acció cultural i educativa amb les accions prèvies: analitzant els elements econòmics i comptant amb el règim jurídic i administratiu.

 

 1. Relacionar l’acció cultural i educativa amb el model de territori on es desenvolupa: El Puig de Santa Maria i la seua comarca.

 

 1. Relacionar l’acció cultural i educativa  amb altres polítiques del/al poble:

                                  

                                               - Optimitzant recursos humans i materials

                                               - Col.laborant amb els altres agents

 

 

QUINES SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS GENERALS

I QUINES ESTRATÈGIES SEGUIM?

Per tal de contribuir al compliment de les nostres finalitats,  , apliquem  3 estrategies bàsiques:

 

                                    1.- LA DIFUSIÓ                                                       

                                   2.- LA FORMACIÓ

                                   3.- EL FOMENT DE LA CREACIÓ

 

                                               OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA DIFUSIÓ

 

 • Diversificar l’oferta musical  i cinematogràfica del Puig de Santa Maria.
 • Acostar al veinat les produccions escèniques més interessants que es fan a la Comunitat Valenciana.
 • Acostar  el llenguatge de l’art contemporani a la població
 • Fer de l’exhibició artística un complement formatiu per als tallers municipals.
 • Afavorir la circulació del productes culturals locals.
 • Difondre el patrimoni històric i cultural del Puig de Santa Maria.
 • Difusió de la literatura i les novetats de la literatura contemporània.
 • Ampliació del fons bibliogràfic i audiovisual municipal.
 • Canalitzar la lliure comunicació d’idees i pensaments sobre els assumptes públics i difondre els actes i activitats culturals que es realitzen al municipi.
  OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA FORMACIÓ
 • Iniciació als coneixements i especialització del valencià parlat i escrit.
 • Iniciació als coneixements de l’anglès parlat i escrit.
 • Iniciar als veïns al coneixement artístic, tant a nivell d’observació com de creació.
 • Coneixement bàsic del cos, del moviment i del ritme.
 • Coneixements dels cants i balls valencians.
 • Incentivació de la lectura infantil i desenvolupament de la imaginació creadora, fomentant l’hàbit de la lectura.
 • Contribuir a la formació integral del veinat des de la vessant cultural i educativa.

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA CREACIÓ
 • Establir un canal que permeta projectar les creacions literàries dels veïns i dels escriptors del nostre àmbit lingüístic.
 • Potenciar la investigació i l’estudi sobre El Puig de Santa Maria en les modalitats d’art, història, economia, educació, sanitat  o medi ambient.
 • Afavorir les produccions culturals des del Puig de Santa Maria i  amb la participació dels creadors locals.

 

 

QUÈ FEM I ON HO FEM?

Al llarg de l’any, organitzem activitats tant als equipaments públics com  a diversos indrets del poble: places, parcs i carrers acullen les següents activitats:

 

EDUCACIÓ

Escola d’Adults

Gabinet Psicopedagògic

Escola d’Estiu

Cursos i Tallers de La Marina

Activitats d’oci a la platja

 

CULTURA

Representacions  de teatre i dansa

Concerts de Primavera en valencià

Projeccions cinematogràfiques

Exposicions

Xerrades i Conferències

Premis literaris i d’investigaciço

Club de Lectura a la Biblioteca

 

 

QUAN HO FEM?

GENER: Vetlada de Sant Pere

MARÇ-ABRIL: Campanya de Teatre Escolar : ANEM AL TEATRE

MAIG:  Mercat del Llibre

JULIOL:  Juliol Musical del Puig

SETEMBRE: Premis literaris i la Beca d’Estudis sobre el Puig

                     Convocatòria d’ajudes de llibres i musicals

OCTUBRE: Inici de cursos i tallers

NOVEMBRE: Festival de Teatre d’Obres Contemporànies TOC

DESEMBRE: Festival literari Gutenberg

 

AMB QUINS DINERS HO FEM?

El manteniment i conservació dels edificis així com les nòmines dels treballadors del Departament són finançats amb fons propis de l’Ajuntament, consignats en les partides corresponents del pressupost municipal.

A banda d’estos fons, la Regidoria compta amb les subvencions de la Generalitat Valenciana per a mantenir el Gabinet Psicosociopedagògic, l’Escola d’Adults i per a comprar llibres de la Biblioteca Municipal.

Des de l’organisme públic autonòmic CULTURARTS i el SARC de la Diputació de València es reben ajudes per a la programació musical, audiovisual  i d’arts escèniques.

Finalment, els usuaris directes dels nostres serveis ,contribuixen al pressuposts amb els seus pagaments de cursets, adquisició d’entrades o compra de llibres, regulats a l’ordenança municipal de preus públics.

 

PLANTILLA ADSCRITA AL DEPARTAMENT:

Francesc Orts Hurtado. Tècnic. culturapaco@elpuig.org

Silvia Plantada Sellerés. Professora EPA. culturasilvia@elpuig.org

Daniel Venancio Salvador. Professor EPA. culturadani@elpuig.org

Rosa Casas Chulvi. Psicòoga.

Palmira Flores Carreres. Psicòloga

Celina Alaguero Rodríguez. Bibliotecària. biblioteca@elpuig.org. Telf. 960017017/610100281

Maria José Llorente García. Monitora ioga

José Albarracín Méndez, Tècnic Teatre La Marina

Maria Teresa Martí Gómez, Professora d'anglés.

Jose Ramón López Ribera. Vigilància i custòdia La Marina (policia en 2ª activitat)

Leocadio Agustí Sinisterra. Conserge C.P. Pare Jofré

Pablo Angresola Cotino. Vigilància i custodia C.P. Guillem Entença (policia en 2ªactivitat)

Ascensión Tarancón Garrido. Neteja La Marina

Mª Dolores Díaz Martínez. Neteja C.P. Pare Jofré

Antonia Pedregosa Guarnido. Neteja C.P. Guillem d’Entença